ЕАЭО Сыртқы экономикалық қызметі тауар номенклатурасының 72 номенклатуралық тобына (қара металдар) қ…

«Халықаралық сауда-саттық» индикаторы бойынша Қазақстан Республикасының «Doing Business» халықаралық рейтингіндегі ұстанымын жақсарту мақсатында, «KTZ Express» комп…
12.01.2018

"Самұрық-Қазына» АҚ тобына кіретін ұйымдардың арасында Мәмілелер жасасу ережелерінің 3-тармағына сә…

 «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ Директорлар кеңесінің 2009 жылғы 27 сәуірдегі (№18 хаттама) шешімімен бекітілген, «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР  з…
27.12.2017

2017 жылғы «27» желтоқсан, 18:00. «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ Директорлар кеңесінің 20…

«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ Директорлар кеңесінің 2009 жылғы 27 сәуірдегі (№18 хаттама) шешімімен бекітілген, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Респуб…
27.12.2017

Мәміле жасалғаны туралы хабарлама, 08.12.2017, 18:00

«Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР  заңымен оларға қатысты ерекше жағдайлар белгіленген «Самұрық-Қазына» АҚ тобына кіретін ұйымдар арасында Мәмілелер жасасу ережелерінің 3-т…
08.12.2017